Informácie

Perspektíva

Perspektíva

Pozrite sa na tento nákres, nevidíte v perspektíve stien niečo divné?

Riešenie

Je to nemožný obraz, ilúzia.