Krátko

Farebné topánky

Farebné topánky

Tri deti: Alberto, Benito a Carlos nosia topánky rôznych farieb. Alberto topánky sú zelené, Benito modré a Carlos červené. Keď sme v karnevale, rozhodli sa medzi sebou vymeniť svoje topánky, takže každá z nich bude mať dve topánky dvoch farieb, ktoré nie sú ich vlastné.

Benito sa k mne priblížil a ukázal mi červenú topánku na pravej nohe.

Aká je farba Albertoovej topánky na jeho pravej nohe?

Riešenie

Pretože vieme, že nikto nenosí svoje vlastné topánky, usudzujeme, že farba ľavej topánky Benita musí byť zelená. To znamená, že Carlos musí nosiť druhú zelenú topánku na pravej nohe, a teda na modrej na ľavej nohe.

Alberto ľavá noha by mala byť červená a ten na pravej modrej nohe.