Komentáre

Železničné trate

Železničné trate

Zdá sa, že tieto vlakové trate vychádzajú z výkresu, ale nie je to perspektíva divná?

Riešenie

Je to optická ilúzia kresby.