Informácie

Akvadukt

Akvadukt

Pozrite sa na tento nákres, Vidíte v akvaduktoch niečo zvláštne?

Riešenie

Horný akvadukt je úplne postavený na spodnom, napriek úplne inej orientácii.

Video: Akvadukt Skopje Makedonija (Október 2020).