Podrobne

Stĺpce

Stĺpce

Na tomto výkrese vidíme dvoch mužov prepravujúcich niektoré lesy s sova hore, ale stĺpce sú trochu divné, nemyslíte?

Riešenie

Horná časť steny je v priamej línii, ale tri stĺpy stoja v troch rôznych rovinách.


Video: Pridávanie a skrývanie riadkov a stĺpcov (December 2021).