Informácie

Ovály

Ovály

Pozrite sa na obrázok. Myslíš si, že ho tvoria ovály?

Riešenie

Sú to skutočne dokonalé kruhy.