Krátko

Rímska žena

Rímska žena

Pozrite sa na túto rímsku ženu, nie je na výkrese niečo zvláštne?

Riešenie

Tento obrázok môže mať niekoľko hľadísk alebo perspektív, okrem toho, že to nie je možné.