Krátko

Zvislé čiary

Zvislé čiary

Vidíte ilustráciu so zvislými čiarami, ale ... Vidíte skrytý obrázok?

Riešenie

Čím ďalej pôjdete, tým lepšie to uvidíte: Je to obraz Ježiša Krista.