Komentáre

Rovné čiary

Rovné čiary


Pozerajte sa na dva riadky ... myslíte si, že sú rovnobežné?

Riešenie

Hoci sa im to nemusí zdať, sú priame a úplne paralelné, ale stáva sa, že naše oči sú klamlivé. Jemné čiary dna, ktoré opúšťajú čierny kruh, spôsobujú ilúziu, vďaka ktorej sa zdá, že dve najhrubšie čiary sú oddelené strednou časťou.