Krátko

Čo vidíš na obrázku?

Čo vidíš na obrázku?

Čo vidíš na obrázku?

Si si istý?

Riešenie

Aj keď sa to môže zdať lož, sú to ruky osoby namalované, akoby to bola sova.