Podrobne

Draci bojujú

Draci bojujú

Čo vidíte na obrázku, bojujú dva draci alebo ženská tvár?

Riešenie

Je to optický efekt kresby, silueta drakov tvorí ženskú tvár v centrálnej oblasti.