Komentáre

V džungli sú stromy

V džungli sú stromy

Túto vetu si pozorne prečítajte.

Vidíš niečo čudné?

Riešenie

Veta hovorí: V džungli sú stromy. Článok „the“ sa opakuje dvakrát za sebou. Skutočnosť, že sa objavuje na rôznych riadkoch, nám sťažuje nájdenie chyby, pretože čítame rýchlo.