Články

Ilúzia Jastrowa

Ilúzia Jastrowa

Ktorá z týchto dvoch čísiel je väčšia?

Riešenie

Obidve sú úplne rovnaké. Skutočnosť, že postava hore sa zdá byť väčšia ako tá dole, sa nazýva Jastrowova ilúzia. Je to optická ilúzia objavená americkým psychológom Josephom Jastrowom v roku 1889. Kvôli tejto ilúzii je nižšie uvedená postava vnímaná ako väčšia, keď v skutočnosti obidve majú rovnakú veľkosť.