Články

Modrá a zelená

Modrá a zelená

Koľko rôznych farieb vidíte na výkrese?

Riešenie

Obrázok má iba tri farby. To, čo vyzerá byť zelené alebo modré, má rovnakú farbu. K zmene vnímania dochádza, pretože oko kombinuje susediace farby. Týmto spôsobom, čím je obraz menší alebo čím ďalej sa od neho vzdialime, tým je efekt zrejmejší.