Krátko

Ruža a delfín

Ruža a delfín

Je zrejmé, že na tomto obrázku sa objavuje ruža, ale ...

Dokážete nájsť delfína?

Riešenie

Nie je ľahké vidieť, ale tesne nad stredom kvetu môžete vidieť siluetu delfínov.