Podrobne

Kôň človek

Kôň človek

Pozrite sa na tento obrázok, vidíte tvár fúzatého muža? A čo muž na koni, ktorý sa pozerá na osobu na zemi?

Riešenie

Je to obraz s optickým efektom, ktorý predstavuje obidva.