Komentáre

Čo je krátka strategická terapia?

Čo je krátka strategická terapia?

Krátka strategická psychoterapia alebo krátka strategická terapia Je to model terapeutického zásahu zameraný hlavne na riešenia, ktoré ignorujú alebo sa neznepokojujú pôvodom psychologickej nevoľnosti alebo jej príčinou. Bol vyvinutý spoločnosťou Giorgio Nardone a zahŕňa teoretické modely Paul Watzlawick zo školy Palo Alto v San Franciscu (USA).

Základy strategického prístupu možno zhrnúť do:

  • Psychologické problémy sú výsledkom systému vnímania reality jednotlivca.
  • Ak chcete vyriešiť problém, musíte pochopiť, ako to funguje a zostať v súčasnosti, bez toho, aby ste hľadali príčinu v minulosti.
  • Svojvoľné pokusy o riešenie uvedené do praxe pacientom alebo jeho príbuznými sú zvyčajne také, ktoré tento problém udržiavajú alebo vytvárajú nové problémy.

Čo je stručná strategická terapia?

Stručná strategická terapia Je to kreatívny a originálny spôsob zamerania formovania a riešenia ľudských problémov na psychologické konzultácie.

Svojvoľné pokusy o riešenie uvedené do praxe pacientom alebo jeho príbuznými sú zvyčajne také, ktoré tento problém udržiavajú alebo vytvárajú nové problémy. Ide o krátky terapeutický zásah (stručne porozumenie menej ako 20 sedení), ktorý sa zaoberá na jednej strane odstránením príznakov alebo dysfunkčným správaním, pomocou ktorých sa osoba uchýlila k terapii, a na druhej strane tým, že vytvára zmena spôsobov, podľa ktorých si osoba buduje svoju osobnú a medziľudskú realitu.

V dôsledku toho sa Stručná strategická terapia Predstavuje radikálny a trvalý zásah a nie povrchnú a iba symptomatickú terapiu. Na rozdiel od tradičných psychologických a psychiatrických teórií strategický terapeut nepoužíva žiadnu teóriu o „ľudskej prirodzenosti“, a preto omnoho menej definícií týkajúcich sa „normality“ alebo psychickej „patológie“. Tento prístup sa zaujíma najmä o „funkčnosť“ alebo „dysfunkčnosť“ správania ľudí a spôsob, akým súvisia s ich vlastnou realitou.

Keď čelíme problémom - či už osobným, vzťahovým alebo profesionálnym - prvá vec, ktorú sa snažíme vyriešiť, je použitie stratégie, ktorá sa nám zdá produktívna, možno preto, že v minulosti pracovala na podobnej situácii. Ak zvolená stratégia funguje, problém sa vyrieši v krátkom čase, ale niekedy sa stáva, že naša stratégia nefunguje tak, ako by sme očakávali, a že to nás vedie k zintenzívneniu nášho úsilia týmto smerom, pretože myšlienka riešenia sa zdá byť dokonca najlogickejšou, najzreteľnejšou alebo jediný možný. Čím viac však túto stratégiu aplikujeme, tým viac sa počiatočné ťažkosti javia nielen nevyriešiteľné, ale aj komplikované a stáva sa skutočným štruktúrovaným problémom.

V týchto prípadoch ide o rovnaké úsilie, ktoré osoba vynakladá v smere zmeny, ktorá zachováva nemennú situáciu, tj: „vyskúšané riešenia“ testované subjektom a ľuďmi okolo neho, aby sa pokúsili vyriešiť problém, nakoniec ho nakŕmia a určia Takže jeho vytrvalosť. Tieto pokusy o riešenie sú človekom často považované za nefunkčné, napriek tomu však nerobia inak, a tak rozvíjajú hlboko zakorenenú dôveru v možnosť zmeny problémovej situácie samotnej.

Zo strategického hľadiska preto na zmenu problematickej situácie nie je potrebné odhaliť pôvodné príčiny (aspekt, na ktorý by sme na druhej strane nemali žiadnu možnosť intervencie), ale pracujeme na tom, ako sa to v súčasnosti zachováva vďaka opakovaniu prijatého „pokusu o riešenie“. Z tohto dôvodu strategický terapeut sa od začiatku liečby zameriava na roztrhnutie tohto začarovaného kruhu, ktorý vznikol medzi pokusmi o riešenie a pretrvávaním problému, pracujúc skôr na súčasnosti ako na minulosti, na tom, ako problém skôr funguje, než na tom, prečo existuje, na hľadaní riešení a nie na príčinách.

Konečným cieľom terapeutickej intervencie je teda transformácia na posun pozorovacieho bodu subjektu z pôvodnej rigidnej a nefunkčnej polohy (ktorá sa prejavuje prostredníctvom pokusov o riešenie) smerom k pružnejšia a funkčnejšia perspektíva, s väčším výberom, Týmto spôsobom osoba získa možnosť čeliť problému bez rigidity a bez stereotypov, pričom má výhodu, že vyvinula rôzne stratégie riešenia problémov.

Na dosiahnutie tohto cieľa čo najefektívnejším a najrýchlejším možným spôsobom je strategický zásah aktívneho a normatívneho typu a musí priniesť výsledky z prvého zasadnutia. Ak sa tak nestane, terapeut je schopný modifikovať svoju vlastnú stratégiu na základe reakcií klienta, kým nenájde ideálnu stratégiu, ktorá povedie osobu k definitívnej zmene jeho problémovej situácie.

Nájdite tu najlepšieTerapeutické aforizmy