Podrobne

Ženská tvár

Ženská tvár

Vyhľadajte tvár mladej ženy, ktorá je na tomto obrázku skrytá.

Riešenie

Čím ďalej pôjdete, tým lepšie ju môžete vidieť s jej dlhými vlasmi a úsmevom.