Krátko

Neproduktívna osobnosť (podľa Ericha Fromma)

Neproduktívna osobnosť (podľa Ericha Fromma)

Video o 5 neproduktívnych typoch osobnosti

Psychoanalytický psychológ Erich Fromm Navrhol, aby ľudia rozvíjali určité osobnostné štýly alebo stratégie, aby sa vyrovnali s úzkosťou, ktorú spôsobujú pocity izolácie. Z týchto typov postáv navrhol, že štyri z nich sú neproduktívne, zatiaľ čo jedna je produktívna.

Nezabudnite sa prihlásiť na odber náš kanál psychológie a vzdelávania YouTube