Informácie

Skrytý obrázok

Skrytý obrázok

Tieto zdanlivo zbytočné pruhy tvoria dobre známy symbol. Ktorý to je?

Riešenie

Je to písmeno E otočené o 90 ° proti smeru hodinových ručičiek.