Články

Koľko trojuholníkov vidíte?

Koľko trojuholníkov vidíte?

Koľko trojuholníkov nájdete v tomto päťuholníku?

Riešenie

Pretože obrázok je nakreslený na pravidelnom päťuholníku a ak ho zmeníme na piatu časť otočky, stane sa samo sebou, každý trojuholník, ktorý nájdeme, sa zopakuje päťkrát, aby sme mohli ušetriť časť práce. Môžeme teda nájsť 7 rôznych typov trojuholníkov, ktoré vynásobené piatimi nám dajú celkom 35 trojuholníkov:

Prípad 1:

Prípad 2:

Prípad 3:

Prípad 4:

Prípad 5:

Prípad 6:

Prípad 7: