Podrobne

Psychologické triky ovplyvňujúce ľudí

Psychologické triky ovplyvňujúce ľudí

Video o presviedčaní

Umenie presvedčovania je nevyhnutné pre úspech takmer vo všetkých aspektoch života, Cieľom skutočného presvedčenia by bolo dosiahnutie konsenzu v prípade konfliktu alebo jasnej ľahostajnosti. Skutočným účelom presvedčenia teda nie je dobyť, ale zjednotiť sa.