Informácie

Vianočný stromček

Vianočný stromček

Koľko rôznych štvorcov môžete spočítať na nasledujúcom výkrese?

Riešenie

Môžeme počítať 23 rôznych štvorcov: 1 veľký, 8 stredný a 14 malý. (Obdĺžniky nestoja za to)