Krátko

Osem rovnostranných trojuholníkov

Osem rovnostranných trojuholníkov

Dokážete vytvoriť osem rovnostranných trojuholníkov tým, že nakreslíte šesť rovných segmentov tak dlho?

Riešenie

Na nasledujúcom obrázku sú dve možné riešenia: