Krátko

Charakteristiky dobrého vodcu

Charakteristiky dobrého vodcu

Video o vlastnostiach dobrého vodcu

vodca je osoba, ktorá je schopná ovplyvňovať ostatných, Je to referencia v rámci skupiny (či už ide o športový tím, univerzitný kurz, divadelnú spoločnosť, oddelenie spoločnosti atď.). Je to človek, ktorý má v skupine „spevavý hlas“; váš názor je najcennejší.

Mnohé sú vlastnosti, ktoré určujú vodcu. Vodca musíte mať všetky tieto základné vlastnosti, logicky niektoré viac ako iné, ale všetky musia byť prítomné.

Absencia niektorého z nich by sťažila vykonávanie autentického vodcovstva.