Informácie

Čo je to klamná porucha? Paranoja myslenia

Čo je to klamná porucha? Paranoja myslenia

Video o bludnej poruche

Klamlivá porucha alebo paranoidná psychóza Je to psychotická porucha charakterizovaná klammi alebo pretrvávajúcimi presvedčeniami, ktoré nezodpovedajú realite.

Osoba s klamlivou poruchou môže viesť pomerne normálny život a zvyčajne nevykazuje zvláštne správanie ako priamy dôsledok klamlivej myšlienky. Jeho život však môže byť v priebehu času stále viac ohromený dominantným účinkom jeho neobvyklých názorov a ďaleko od reality.

Prihláste sa na odber nášho kanála YouTube
Navštívte našu novú časť známych fráz psychológie