Krátko

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD): príčiny, príznaky a liečba

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD): príčiny, príznaky a liečba

Video o obsedantno-kompulzívnej poruche

Obsedantno-kompulzívna porucha (OCD) Je to porucha duševného zdravia, keď má osoba opakujúce sa obsedantné myšlienky a nutkavé aktivity.

posadnutosť Je to nežiaduca a nepríjemná myšlienka, obraz alebo impulz, ktorý opakovane vstupuje do mysle človeka a spôsobuje pocity úzkosti, znechutenia alebo nepohodlia.

nutkanie Je to opakujúce sa správanie alebo mentálny čin, ktorý niekto cíti, že musí vykonať, aby sa pokúsil dočasne zmierniť nepríjemné pocity spôsobené obsedantným myslením.