Komentáre

Štyri trojuholníky

Štyri trojuholníky

Ako by ste mohli vytvoriť štyri rovnaké rovnostranné trojuholníky so šiestimi ceruzkami rovnakej veľkosti?

Riešenie

Jediným riešením je vytvoriť trojuholníkovú pyramídu alebo pravidelný štvorsten.