Informácie

Kanalizačný kryt

Kanalizačný kryt

Existujú tri dobré dôvody, prečo sú kanalizačné kryty okrúhle.

Myslíš, ktoré z nich?

Riešenie

  • Na rozdiel od štvorcového veka, ktoré by mohlo spadnúť, nemôže byť otvorom, ktorý zakrýva, kruhové veko.
  • Guľaté kryty sa dajú previnúť na svoje miesto, pretože sú vo všeobecnosti dosť ťažké.
  • Na rozdiel od štvorcového krytu, ktorý je potrebné umiestniť do správnej polohy, nie je potrebné kryt zakrývať.