Informácie

Kognitívne skreslenie: Antény

Kognitívne skreslenie: Antény

Video o kognitívnych deformáciách: antény

Dnes v našom bloku sociálne zručnosti Budeme hovoriť o veľmi bežnom type skreslenia, o „anténach“.

Nezabudnite sa prihlásiť na odber náš kanál psychológie a vzdelávania YouTube