Články

Fraktálna geometria

Fraktálna geometria

Iná vízia, koncepcia a interpretácia objektov nachádzajúcich sa v prírode.

Riešenie

Benoît Mandelbrot bol hlavným tvorcom fraktálnej geometrie. Fraktálna geometria sa vyznačuje abstraktnejším prístupom k dimenzii, ktorá charakterizuje konvenčnú geometriu.