Krátko

Zapáľte zápas

Zapáľte zápas

Čo by sa stalo, keby ste vstúpili do miestnosti naplnenej butánovým plynom a zapálili si zápas?

Riešenie

Nič by sa nestalo, pretože keď je miestnosť úplne vyplnená butánom, znamená to, že nič iné nie je a bez kyslíka nemôžete zapáliť oheň.