Komentáre

Rovnoramenný trojuholník

Rovnoramenný trojuholník

Dve strany rovnoramenného trojuholníka majú rozmer 17 cm a 8 cm.

Aká vysoká je tretia strana?

Riešenie

Ak ide o rovnoramenný trojuholník, musí chýbajúca strana zmerať to isté ako jedno z tých, ktoré už poznáme. Keďže dve strany 8 cm a jedna 17 cm nemôžu tvoriť trojuholník, pretože dĺžka súčtu dvoch malých strán by sa nemohla spojiť s väčšou stranou, odpoveďou je 17cm.