Články

Klasifikácia a typy humanistických terapií

Klasifikácia a typy humanistických terapií

Humanistická terapia sa zameriava na sebaposvoj, rast a zodpovednosť. Snažia sa pomôcť jednotlivcom spoznať ich silné stránky, kreativitu a výber v „tu a teraz“.

obsah

  • 1 Existenciálna terapia
  • 2 Gestaltová terapia
  • 3 Terapia ľudských potrieb
  • 4 Terapia zameraná na zákazníka
  • 5 Stručná terapia zameraná na riešenie
  • 6 Transakčná analýza
  • 7 Transpersonálna psychológia
  • 8 Experimentálna terapia

Existenciálna terapia

Existenciálna terapia sa zameriava skôr na skúmanie významu určitých tém prostredníctvom filozofickej perspektívy než pomocou prístupu založeného na technike.

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Gestalt terapia

Gestaltová terapia sa dá preložiť ako „celok“ a zameriava sa na celkovú skúsenosť jednotlivca vrátane jeho myšlienok, pocitov a konania. Získanie sebavedomia v „tu a teraz“ je kľúčovým aspektom gestaltovej terapie.

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Terapia ľudských potrieb

Zameranie na ľudské potreby je typ psychoterapie, ktorý je založený na predpoklade, že ľudské bytosti majú súbor vrodených „základných potrieb“ a ak tieto potreby nie sú splnené, môže sa objaviť psychická tieseň.

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Terapia zameraná na zákazníka

Terapia zameraná na človeka je typ psychoterapie s relatívne novým prístupom, ktorý jej zakladatelia opísali ako „bio-psychosociálny“ prístup k psychoterapii. Základným predpokladom terapie je, že ľudia majú vrodené potreby, ktoré musia byť splnené pre duševnú pohodu.

Terapia zameraná na človeka (známa tiež ako „orientácia na klienta“)

Terapia zameraná na človeka sa zameriava na dedičstvo a vlastné hodnoty jednotlivca. Byť cenený ako človek bez toho, aby bol súdený, môže jednotlivcovi pomôcť prijať to, čo je, a znovu sa spojiť so sebou.

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Stručná terapia zameraná na riešenie

Tento prístup, známy aj ako terapia zameraná na riešenie alebo krátka terapia, sa zameriava skôr na to, čo jednotlivec chce dosiahnuť riešenie problému, a nie na jeho históriu. Otázky kladie terapeut, aby pomohol osobe odhaliť svoje silné stránky a zdroje. Terapia zameraná na riešenie môže byť obzvlášť užitočná pre tých, ktorí sú orientovaní na cieľ a majú jasnú vôľu zmeniť sa.

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Transakčná analýza

Transakčná analýza je založená na teórii, že každý z nás má tri stavy seba: Otec, dospelí a deti. Rozpoznaním stavov ega sa transakčná analýza pokúša zistiť, ako ľudia komunikujú a ako to možno zmeniť.

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Transpersonálna psychológia

Transpersonálna psychológia znamená „nad rámec osobného“ a snaží sa objaviť osobu, ktorá presahuje telesného jednotlivca, vek, vzhľad, kultúru atď.

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Experimentálna terapia

Experimentálne terapie sa vyvinuli vďaka humanistickým modelom. Tieto prístupy, ako tie, ktoré vychádzajú z európskej existenčnej fenomenologickej tradície, a prístupy, ktoré vychádzajú z amerického fenoménu humanistickej psychológie.

PREČÍTAJTE SI VIAC >>>

Prihláste sa na odber nášho kanála YouTube
Všetky psychologické terapie