Krátko

Rodinné zapletenie

Rodinné zapletenie

Ako môžem prinútiť svojho otca, aby sa stal zaťom môjho syna a aby som bol dedkom môjho brata?

Riešenie

Aby to bolo možné, musím sa oženiť s vdovou, ktorá má dospelú dcéru. Otec sa ožení s dcérou, ktorá je mojou nevlastnou dcérou. Moja žena je teda svokrou môjho otca a môj otec je jeho nevlastný syn. Potom má moja nevlastná dcéra syna, ktorý bude mojím bratom (syn môjho otca), a tiež môjho vnuka, pretože je synom dcéry mojej manželky. Preto som tiež dedkom môjho brata. Moja žena mala so sebou syna. Ukazuje sa, že moja svokra (moja nevlastná dcéra) je sestrou môjho syna a tiež starou mamou, pretože je synom jej nevlastného syna (ktorým som ja). Keďže sestra môjho syna je vydatá za môjho otca, je môj otec zaťom môjho syna.

Ľahké, však?