Komentáre

Rodinné vzťahy

Rodinné vzťahy

Aký máte vzťah s jediným bratom matky jedinej sestry manžela vašej sestry?

Riešenie

Je to o môj strýko a preto som jeho synovec.