Podrobne

Počítadlo kariet

Počítadlo kariet

Koľko listov má táto otázka, ak ich odpočítame od vašej odpovede?

Riešenie

Vyhlásenie má 56 listov. Správna odpoveď by bola Štyridsať tri ktorý má 13 písmen a ak ich odrátame od 56, zostáva 43.