Články

Pohľad sestry, ktorá nie je teta

Pohľad sestry, ktorá nie je teta

Mám tetu, ktorá má sestru, ktorá nie je moja teta.

Kto je sestra mojej tety?

Riešenie

Sestra mojej tety je moja matka.