Informácie

Pohár vody

Pohár vody

Máte pohár, ktorý je približne napoly plný vody.

Ako by ste to urobili, aby ste dostali vzduch z druhej polovice?

Riešenie

Naplňte zvyšok pohára vodou.