Krátko

Kňaz sa modlí

Kňaz sa modlí

Na tejto kurióznej kresbe vidíme zdanlivo obraz kňaza s rukami, ktorý sa modlil.

Dokážete nájsť ďalšiu postavu, ktorá sa skrýva?

Riešenie

Ako vidíte, obraz sa transformuje na úplne iný znak, ruský kozák.