Články

Hnev a jeho účinky na organizmus

Hnev a jeho účinky na organizmus

Hnev je jednou z emócií, ktoré ľudia zažívajú, medzi ktorými sú aj hnev. Všetci sa môžeme v určitom okamihu nášho života cítiť hnevom, pretože existuje nespočetné množstvo situácií, ktoré nás môžu stresovať.

Negatívne pocity, ako sú nenávisť, hnev a agresivita, sa pre naše telo môžu stať zradnými.

Psychofyziológia hnevu

Hnev zvyšuje aktiváciu sympatického systému, zodpovedný za uvoľňovanie hormónov zvanýchkatecholamíny, jeden z hormónov súvisiacich so stresom, čo sú tie, ktoré priamo ovplyvňujú kardiovaskulárny systém, zvyšujú srdcový rytmus, krvný tlak a zvyšujú pravdepodobnosť vzniku trombu v tele alebo infarktu myokardu.

snaha ktoré naše telo vykonáva, keď sa uvoľní táto emóciaveľmi vysoká, zvyšuje sa svalové napätie a vylučovanie adrenalínu, takže sa hladiny energie zvyšujú, telo vstupuje do určitého druhu zápasu a jeho neustála aktivácia so sebou prináša riziko utrpenia.kardiovaskulárne choroby,mozgové mŕtvice.

čelný lalok Pravá časť nášho mozgu je zodpovedná za kontrolu negatívnych emócií a ľavá pozitívna. Keď sa hneváme aktivuje sa pravý predný lalok nášho mozgu, ktorý spôsobuje stratu racionality, čo zvyšuje hladinu dopamínu generovanie toho, že oblasti mozgu, ktoré nám umožňujú kontrolovať sa, sa stanú neaktívnymi. Tento postoj znamená, že keď sme v tomto stave, dopúšťame sa činov, ktoré nerobíme v normálnom stave.

Hnev je spojený s pečeňou a žlčníkom, ktoré sa hromadí a spravujú žlč. Hnev je výsledkom odporu, frustrácie, podráždenosti alebo hnevu... všetky tieto pocity spôsobujú nadmernú segregáciu žlče. Nadmerný hnev spôsobuje bolesti hlavy, závraty, stratu energie a vysoký krvný tlak.

S emóciami z hnev, Fyziologické odpovede obvykle súvisia s kardiovaskulárnymi poruchami, s hormonálnym zvýšením a zvýšeným prietokom krvi. Funkciou týchto odpovedí je mobilizácia energie na účely sebaobrany alebo útokov, Preto si uvedomujeme, že sa zvyšuje naša energia a že musíme konať impulzívne, intenzívne a okamžite s cieľom aktívne riešiť problém, ktorému čelíme.

Hnev zvyšuje krvný tlak, čo vedie k zhoršeniu tepien.

Hnev spôsobuje zvýšenie srdcovej frekvencie a dýchania. Situácia spôsobuje, že srdce pracuje tvrdšie a vystavuje sa riziku tachykardie.

Záblesky zúrivosti zvyšujú riziko infarktu.

Do tela sa rozlieva žlč a do bánk sa odvádza krv, takže dôležité orgány zostanú bez nej.

Odporúča sa externalizovať hnev nejakým spôsobom, aby sa zabránilo získaniu choroby. Je však dôležité vedieť, že existuje niekoľko spôsobov hnev kanálanapríklad pri zdravých činnostiach, ako sú fyzické cvičenie, meditácia, relaxačné techniky atď.