Články

Rovnaké čísla

Rovnaké čísla

Mohli by ste nájsť tri číslice, ktoré sú rovnaké ako čísla 60, ale bez použitia čísla 20?

Riešenie

Nikto nepovedal, že to musí byť súčet troch čísel. V takom prípade môžeme náš cieľ dosiahnuť pridaním dvoch čísel s tromi rovnakými číslami:
55 + 5 = 60.