Podrobne

Booba a Kiki

Booba a Kiki


Pozrite sa na dve čísla, ktoré sa objavujú na obrázkoch. Jeden z nich sa volá Booba a druhý sa volá Kiki.

Mohli by ste mi povedať, čo je to?

Riešenie

Ide o psychologický experiment, ktorý navrhol Wolfgang Köhler, v ktorom sa od subjektu žiada, aby povedal, ktorá z týchto postáv sa nazýva Booba a ktorá Kiki. 95% ľudí to nazýva Kiki na oranžovú uhlovú postavu a Booba na fialovú zaoblenú postavu.

Predpokladá sa, že to má dopad na vývoj jazyka, takže mechanizmus pomenovávania objektov by nebol úplne svojvoľný.

Video: El Efecto BAUBAKIKI El EXPERIMENTO Qué NOMBRE le pondrías? (Smieť 2020).