Komentáre

Jednolôžkové a jednolôžkové

Jednolôžkové a jednolôžkové

V meste ukrytom medzi horami sú dve tretiny mužov vydaté za tri pätiny žien. Tradíciou tohto mesta je nikdy sa oženiť s cudzincami.

Aký je podiel slobodných ľudí?

Riešenie

Ak je podiel vydatých mužov 2/3 a podiel vydatých žien 3/5, znamená to, že 2/3 mužov v meste je rovnaký počet ľudí ako 3/5 žien v meste. Rozdelením sa zistí, že podiel mužov a žien je 9/10, tj 9 žien na každých 10 mužov.

Preto 3/5 z 10 žien sa rovná 2/3 z 9 mužov = 6 ľudí.

Takže z každých 10 žien je 6 ženatých a 4 slobodných a každých 9 mužov, 6 ženatých a 3 slobodných. Z tohto dôvodu Podiel jednotlivcov je (4 + 3) / (10 + 9) = 7/19.

Tento problém môžeme vyriešiť aj zadaním rovníc:

Ak M = počet žien a H = počet mužov, musíme:

(2/3) H = (3/5) M
H = (9/10) M
Celková populácia: H + M = (19/10) M
Jednotlivci: (1/3) H + (2/5) M = (3/10) M + (2/5) H = (7/10) M
Pomer jednotlivcov: (7/10) M / (19/10) M = 7/19