Informácie

Tajomné hodiny

Tajomné hodiny

Náš priateľ z matematiky mal hodiny s veľmi podivnými číslami, preto sme sa ho opýtali, čo to je, a povedal: „Tieto hodiny majú všetky čísla s matematickými operáciami, z ktorých každá má deväť.“

Povedal nám, že mal aj ďalšie hodiny, v ktorých boli hodiny označené matematickými operáciami, z ktorých každá používala tri tri.

Dokážete získať čísla od 1 do 12 pomocou 3 troch?

Riešenie