+
Články

Môžeme ovládať svoje emócie?

Môžeme ovládať svoje emócie?

Video o emóciách

Vo fungovaní človeka existujú tri základné psychologické aspekty, ktoré sú: myšlienky, emócie a správanie, Tieto tri aspekty sú vzájomne prepojené, takže zmeny v jednom z nich spôsobujú zmeny v inom a naopak. Ak ľudia zmenia spôsob, akým myslia na veci alebo na seba, budú sa cítiť inak a budú sa správať inak.