Krátko

Kapustové pole

Kapustové pole

V tejto malej hádanke, jednoduchej, ale poučnej, pani Wiggsová vysvetľuje rozkošnej malej Márii, že teraz má väčší štvorec kapusty ako minulý rok, a preto tento rok bude mať o 211 viac kapusty.

Koľko z našich matematických odborníkov a agronómov dokáže odhadnúť celkovú výšku kapusty pani Wiggsovej, aby ste mali predstavu o vašom príspevku na trh Chukrut?

Riešenie

Ak rozdelíme nárast o 211 v maximálnej možnej miere na polovice, na štvorci, ktorého 2 súčty nám ukážu relatívne rozmery oboch terás, 105 x 105 nám poskytne 11 025, podobne ako v minulom roku, a 106 x 106 nám dáva 11 236, podobne ako tohtoročná úroda, s nárastom o 211 kapusty.