Podrobne

Pôda a dedina

Pôda a dedina

Infographic vektor vytvorený FreepikAk by sme mohli zredukovať počet obyvateľov Zeme na malú dedinu s presne 100 obyvateľmi, pričom by sme si zachovali súčasné pomery, bolo by to takto:

 • Bolo by tu 57 Ázie, 21 ľudí z Amerík (vrátane Severu a Juhu), 14 Európanov a 8 Afričanov
 • 52 by boli ženy
 • 48 mužov
 • 70 by nebol biely
 • 30 by bolo biele
 • 70 nekresťanov
 • 30 kresťanov
 • 89 rovno
 • 11 homosexuálov
 • 6 ľudí by vlastnilo 59% bohatstva celej dediny a 6 ľudí by boli Američania
 • Zo 100 ľudí by 80 žilo v neľudských podmienkach a 70 by nebolo schopných čítať
 • 50 by trpelo podvýživou
 • 1 osoba by mala zomrieť
 • Jedno dieťa by sa malo narodiť
 • Iba 1 (áno, iba 1) by malo vysokoškolské vzdelanie
 • V tejto dedine by bola 1 osoba s počítačom