Informácie

Pýcha a problémy, ktoré spôsobuje

Pýcha a problémy, ktoré spôsobuje

"Všetci ľudia sa mýlia, ale dobrý človek sa vzdá, keď vie, že jeho smer je nesprávny a opravuje zlo." Jediným zločinom je hrdosť". Sophocles.

Určite ste niekedy videli alebo zažili situácie, v ktorých, aj keď niekto chcel urovnať konflikt, bola pred touto túžbou postavená pýcha. Ak sme boli kedykoľvek hrdí, niekedy sme mohli ľutovať, že sme sa držali tejto emócie, ktorá sa dokonca mohla stať prekážkou nášho emocionálneho pocitu. V tomto článku budeme hovoriť o konfliktoch, ktoré môžu viesť k nadmernému prilepeniu života na hrdosť.

obsah

  • 1 Čo je to pýcha?
  • 2 Aké konflikty môžu spôsobiť pýchu?
  • 3 Život s hrdými ľuďmi
  • 4 Ako sa zbaviť pýchy?

Čo je to pýcha?

Pojem hrdosť sa odvoláva k emócii veľmi určenej sociálnymi faktormi a naučenými hodnotami, Okrem toho má dvojaký aspekt: ​​na jednej strane možno pýchu považovať za pozitívne emócie, znak dobrého sebaúcty a spokojnosti, ako aj spôsob, ako vyhlásiť skutočnosť alebo okolnosť za niečo pozitívne a obdivuhodné.

Na druhej strane existuje pýcha považovaná za negatívnu, čo je úplne v protiklade s prvým, ku ktorému dôjde, keď nás táto emócia oslepí a priblíži sa k nej arogancia, Spôsob, ako demonštrovať určitý stav, ktorý môže stáť v našich vzťahoch a vytvoriť skvelý emočná nestabilita, To znamená, že môžeme dokonca pohŕdať ostatnými, hoci základom nášho správania môže byť jednoducho spôsob, ako sa chrániť pred sklamaním, ktoré končí obmedzovaním správania.

Aké konflikty môžu vyvolať hrdosť?

Nadmerná hrdosť sa môže stať formou arogancia a márnosť, To môže zablokovať predchádzanie našim nápadom spracovať nové informácie a vcítiť s ostatnými, rovnako ako by to urobila múr, ktorá nás obklopuje vo veľmi malom priestore.

Skutočnou prekážkou môže byť život so zatvorenými myšlienkami rastú na psychologickej úrovni, sociálne a emocionálne, môže sa dostať do našich vzťahov a spôsobiť, že stratíme ľudí, na ktorých nám záleží, jednoducho tým, že budeme žiť podľa týchto skreslených myšlienok založených na potrebe nadradenosti, či už morálnej, spoločenskej alebo akejkoľvek povahy.

Tiež nás to oslepuje naše vlastné zodpovednosti v situáciách, v ktorých žijeme, pretože nám to bráni vidieť chyby, ktoré robíme, ktoré sú skryté pod váhou tejto emócie, ktorá môže byť zaplavená hrdosťou.

Veľmi hrdí ľudia zvyčajne kritiku dobre neznášajú ani názory, ktoré sa líšia od vašich vlastných. Preto je život v rodinnom, spoločenskom a pracovnom prostredí veľmi komplikovaný, pretože to môže spôsobiť problémy s neustálym porozumením a komunikáciou.

Život s hrdými ľuďmi

Ľudia, ktorí žijú s tými, ktorí sú veľmi hrdí, často cítia, že musia byť obvinení z trpezlivosti a sebaovládania, aby žiadnym spôsobom nenarušili svojich blízkych, čo sa môže stať namáhavým.

Keď niekto predstavuje túto prehnanú hrdosť, môže sa stať intolerantní pred zlyhaniami ostatných a to môže byť veľmi škodlivé pre vzťahy. Pre tých, ktorí žijú s týmito ľuďmi, sa to stáva veľmi frustrujúcim a môže im zabrániť, aby sa vzdialili od hrdej osoby.

Ako sa zbaviť pýchy?

Leon Tolstoy povedal: "V očiach nekonečna nie je všetka pýcha nič iné ako prach a popol". Pýcha z krátkodobého hľadiska nás núti skrývať svoju zraniteľnosť, ale z dlhodobého hľadiska nás robí ešte zraniteľnejšími.

Na odstránenie správania motivovaného hrdosťou je dôležité dosiahnuť sebapoznanie a tiež hľadať bezpečnosť v nás. Je potrebné byť úprimný a čeliť vlastným zlyhaniam a zlyhaniam ostatných, aby sme zmenili postoje, ktoré nám neprinášajú úžitok a ktoré nás môžu viesť k pokániu našich rozhodnutí.

Implementovať nové akcie, ako napr naučte sa odpustiť a požiadať o odpustenie alebo urobiť empatické cvičenia pre ostatnýchMôže byť veľmi užitočné otvoriť nové horizonty. Okrem toho, keď sa snažíme premýšľať tým, že sa dostaneme do obuvi druhých, musíme si uvedomiť, že ani my, ani tí, ktorí sú okolo nás, nie sme dokonalými bytosťami. To nám pomáha vyčleniť postoje hrdosti, ktoré spôsobujú pocity frustrácie a arogancie. Dosiahnutie tohto stavu bezpečnosti a emocionálneho pokoja nám bráni v tom, aby sme žili oddelene od reality a väzňov hrdosti.