Podrobne

Prekonajte úzkosť a získajte kontrolu nad svojím životom

Prekonajte úzkosť a získajte kontrolu nad svojím životom

Video o úzkosti

Úzkosť sa dá chápať ako súbor príznakov vo forme myšlienok a fyzických pocitov, emócií ... ktoré môžu byť veľmi nepríjemné a obmedzujúce, aby ľudia mohli normálne žiť svoj život.

Zoči-voči nepohodliu je to obvyklé ľudia s úzkosťou vynakladajú veľké úsilie na jeho odstránenie alebo zníženie, čo zvyčajne predstavuje značné náklady na kvalitu ich životaA nanešťastie to nezbavuje úzkosť. Naopak, je možné ju zvýšiť takou rýchlosťou, že život človeka je stále viac v pasci úzkosti.

V tomto videu sú vystavené nové Terapeutické návrhy modernej psychológie podporené rozsiahlym vedeckým výskumom, ako je to v prípade Akceptačná a záväzková terapia (ACT), V ACT sa zameranie symptómov úzkosti presúva na stratégiu prijatú tvárou v tvár úzkosti. Boj proti nemu sa zvyčajne javí ako najkonzistentnejší, ale málokedy funguje. Preto je dôležité otvoriť nové cesty, v ktorých môže človek žiť svoj život, robiť veci podľa toho, na čom záleží, a nie podľa úzkosti. Zbavte sa jej.